Предшколска онлајн заједница учења

Поштовани родитељи,

Центар за интерактивну педагогију вам представља и трећу брошуру, коју је креирао у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја: „ Социјално емоционално учење.“

https://drive.google.com/drive/folders/1qavMWVW12nqtDSSMcY8Gg7bABhP06wzV

Молимо Вас да након прочитане брошуре попуните кратак упитник.

https://forms.gle/Fubw9FpQYNuQueiC9

 

Поштовани родитељи,                                                                                             

Брошура „ Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила“,  коју је припремио Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, доступна је на линку:

https://drive.google.com/file/d/1KxgXpqDJ2uOlI6n5esNcWbeoMYUu6dV5/view

Молимо вас да након прочитане брошуре, попуните кратак упитник како бисмо стекли увид у то у којој мери су вам теме биле занимљиве и садржаји корисни:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDbFRnWKhtKF7TeGj_L00kQ70i1O-C_EMG2geRrJSQ2vQvfg/viewform

Поштовани родитељи,

Центар за Интерактивну педагогију , уз подршку УНИЦЕФ-а, а у сарадњи са Министарством просвете науке и технолошког развоја, креирао је брошуру

Добробит деце предшколског узраста“, која је доступна на линку:

https://drive.google.com/file/d/1i5udsw6bX1-3Pt6p5Q0hjN17v25YwVDV/view

Молимо Вас, данакон прегледа брошуре поделите своје утиске, попуњавањем кратког упитника на линку:

https://forms.gle/L7W1v4QLfVBnMnFU9

Поштовани родитељи / старатељи,

 

Предшколска установа „ Олга Јовичић – Рита“ Краљево, укључена је у пројекат „Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“који  реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију (ЦИП Центар) у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и уз подршку Министарствa просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР).

Нови услови живота, изазвани пандемијом корона вируса КОВИД-19, постављају изазов пред запослене у предшколским установама- како пружити подршку родитељима на даљину.

Једна од важних активности која се реализује у оквиру овог пројекта јесте подршка породицама, којаје кључна за одржавање услова за добробит деце, посебно у овим измењеним неповољним околностима. Подршка је потребна СВИМ породицама, како онима чија деца бораве у вртићу, тако и онима чија деца из било ког разлога нису у вртићу.

Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице, као својеврсну подршку родитељима у разумевању добробити и социо-емоционалног учења детета и принципа позитивног родитељства.

Ове брошуре можете погледати путем линкова које ћемо поставити на сајту у следећим временским периодима:

  1. Добробит деце предшколског узраста – стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима– од 05.04.2021.год.
  2. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста од 20.04.2021.год.
  3. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила – 05.05.2021.год.

Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.Намењене су родитељима/старатељима и зато нам је важно да чујемо ваше мишљење.

Да бисмо сагледали на који начин су коришћене брошуре и како их процењујете, потребно је да сакупимо информације од што више породица. Ти подаци ће нам помоћи у планирању наредних активности и нових материјала у складу са исказаним интересовањима. Зато вас молимо да након прочитаних брошура, попуните и кратки упитник чији ће линк бити постављен испод сваке брошуре.

Унапред се захваљујемо на сарадњи !