Радна јединица: „Миломир“

Улица: Берановац бб

Телефон: 036/204-672

Руководилац РЈ: Весна Нешовић, васпитач