Стручно усавршавање


У Кладову је од 17-21.4.2024. године, одржана Стручна конференција за васпитаче, где је свој рад презентовала васпитач Невена Трифуновић испред Тима ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Краљево у сарадњи са Удружењем васпитача Рашког округа.


30.3.2024. године су одржани Окружни сусрети васпитача у Пожеги, где је презентатор била васпитач Весна Јосиповић испред Тима ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Краљево.


У објекту Ратарска капија, 9-1,12,2023, године, реализован је симинар у организацији Удружења васпитача Рашког округа и ПУ Краљево, „Од тачке до линије“. Акредитованом семинару је присуствовало 30 васпитача, где су се упознали са Ембру техником и другим ликовним техникама.


Стручна конференција за васпитаче одржана је на Тари од 30.11. -3.12.2023. године, где је рад презентовала васпитач Весна Јосипоовић испред свог Тима ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Краљево. На конференцији је учешће узело и 6 васпитача ПУ „Олга Јовичић-Рита“ у сарадњи са Удружењем васпитача Рашког округа.Научно стручна конференција међународног карактера одржана 21-24.9.2023. године у Неуму, где су свој рад презентовали васпитачи ПУ „Олга Јовичић-Рита“, Краљево, Маријана Дедовић и Дарко Митровић.У суботу 18. марта у Пожеги су одржани Окружни сусрети васпитача златиборског округа.Учешће на овом скупу узели су и васпитачи из вртића “Младост” Дарко Митровић, Маријана Дедовић и Снежана Јоловић, који су презентовали стручни рад под називом “Грађење односа у реалном програму уз уважавање перспективе детета”.


 

eTwinning Европска ознака квалитетаза еTwinning пројекат „Virtuelni vrtić/Virtual kindergarten“


ПУ „Олга Јовичић – Рита додељена је Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру пројекта „Virtuelnivrtić/ Virtual kindergarten“.

У овом заједничком пројекту васпитача из земаља у окружењу, са акцентом на сарадњу на свим нивоима (васпитачи, деца, родитељи, локална заједница) размењиване су идеје и искуства из образовно-васпитне праксе. Истраживањем великих могућности и начина употребе дигиталних алата у раду са децом предшколског узраста учешћем васпитача, деце и родитеља креиране су колекције заједничких дигиталних садржаја. Васпитачи су делили своја знања и стицали нова успешно интегришући активности пројекта у своје планове. Деца су се заједно са васпитачима и родитељимакроз виртуелне сусрете, дигиталне садржаје или слање писама упознавала, истраживала и сазнавала о земљама партнера и делила са њима своје радости и дешавања из вртића и окружења.Учествујући активно у свим планираним садржајима пројекта деца су развијала своје социјалне вештине кроз безбедну комуникацију и срадњу у сигурном онлајн окружењу, размењивала своје идеје, експериментисала и проналазила решења, посматрала, организовала, критички размишљала, доносила одлуке, предлагала развијала фине моторичке вештине…

Рад васпитача, деце и ПУ „Олга Јовичић-Рита“ у овом пројекту признати су на највишем европском нивоу на основу чега je нашој установи додељена ова вредна награда.


 

Стручна конференција за васпитаче “Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и одраслих и одраслих у васпитно-образовном процесу” , Тара  02.-05.12.2021. год. Учесници :

  • Маријана Дедовић
  • Јована Марић
  • Јована Бајовић
  • Гордана Зуцовић
  • Снежана Јоловић
  • Марина Гвозденовић