Стручна конференција за васпитаче „Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и одраслих и одраслих у васпитно-образовном процесу“ , Тара  02.-05.12.2021. год. Учесници :

1.Маријана Дедовић

2.Јована Марић

3.Јована Бајовић

4. Гордана Зуцовић

5. Снежана Јоловић

6. Марина Гвозденовић