У суботу 18. марта у Пожеги су одржани Окружни сусрети васпитача златиборског округа.Учешће на овом скупу узели су и васпитачи из вртића “Младост” Дарко Митровић, Маријана Дедовић и Снежана Јоловић, који су презентовали стручни рад под називом “Грађење односа у реалном програму уз уважавање перспективе детета”.

eTwinning Европска ознака квалитетаза еTwinning пројекат „Virtuelni vrtić/Virtual kindergarten“

ПУ „Олга Јовичић – Рита додељена је Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру пројекта „Virtuelnivrtić/ Virtual kindergarten“.

У овом заједничком пројекту васпитача из земаља у окружењу, са акцентом на сарадњу на свим нивоима (васпитачи, деца, родитељи, локална заједница) размењиване су идеје и искуства из образовно-васпитне праксе. Истраживањем великих могућности и начина употребе дигиталних алата у раду са децом предшколског узраста учешћем васпитача, деце и родитеља креиране су колекције заједничких дигиталних садржаја. Васпитачи су делили своја знања и стицали нова успешно интегришући активности пројекта у своје планове. Деца су се заједно са васпитачима и родитељимакроз виртуелне сусрете, дигиталне садржаје или слање писама упознавала, истраживала и сазнавала о земљама партнера и делила са њима своје радости и дешавања из вртића и окружења.Учествујући активно у свим планираним садржајима пројекта деца су развијала своје социјалне вештине кроз безбедну комуникацију и срадњу у сигурном онлајн окружењу, размењивала своје идеје, експериментисала и проналазила решења, посматрала, организовала, критички размишљала, доносила одлуке, предлагала развијала фине моторичке вештине…

Рад васпитача, деце и ПУ „Олга Јовичић-Рита“ у овом пројекту признати су на највишем европском нивоу на основу чега je нашој установи додељена ова вредна награда.

Стручна конференција за васпитаче “Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и одраслих и одраслих у васпитно-образовном процесу” , Тара  02.-05.12.2021. год. Учесници :

1.Маријана Дедовић

2.Јована Марић

3.Јована Бајовић

4. Гордана Зуцовић

5. Снежана Јоловић

6. Марина Гвозденовић