Радна јединица: „Звездани гај“

Улица: Излетничка бб

Телефон: 372 – 320

Руководилац РЈ: Данијела Најкић, васпитач