ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА ЈЕДНОДНЕВНЕ ИЗЛЕТЕ 2022/2023

ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ФОТОГРАФИЈА за школску 2021/2022

ПОНУДА ЗА НОВОГОДИШЊЕ  ПАКЕТИЋЕ ЗА 2021/22. год.

Захтев за достављање понуде за извођење радова на санацији плафона у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој бањи

Захтев за достављање понуде за извођење  радова на адаптацији простора за потребе Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Краљево у Основној школи „Драган Ђоковић – Уча“ Лађевци

Позив за набавку услуга-Годишњи сервис котлова

Позив за подношење понуда за израду фотографија за децу Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ за завршетак ППП за школску 2020/2021.годину.

Позив за подношење понуда за физичко обезбеђење за 2021.год.