Улица: Пљакина бб

Телефон: 036/321-076

Руководилац РЈ: Љиљана Живковић, васпитач