Радна јединица: „Весељко“

Улица: Доситејева 178

Телефон: 036/381-679

Руководилац РЈ: Слађана Караџић, васпитач