Управа

Радна јединица “Полетарац”
Улица: Карађорђева 11
Директор: Марија Јовановић Ђусић
Помоћник директора: Љиљана Живковић

Централа: 036/332-630
Факс: 036/316-040
Финансијска служба: 036/326-040
Правна служба: 036/326-041
Служба за јавне набавке: 036/332-444
Стручни сарадници и сарадници:
педагози, психолози, логопед, стручни сарадник-педагог за физичко васпитање, социјални радници, сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите, сарадник за исхрану, нутриционисти