Управа


Радна јединица “Полетарац”
Улица: Карађорђева 11
Директор: Марија Јовановић Ђусић
Помоћник директора: Љиљана Живковић

 

Телефони


Централа: 036/332-630
Факс: 036/316-040

Финансијска служба:
036/326-040
Правна служба:
036/326-041
Служба за јавне набавке:
036/332-444

Стручни сарадници и сарадници су педагози, психолози, логопед, стручни сарадник-педагог за физичко васпитање, социјални радници, сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите, сарадник за исхрану, нутриционисти.

Локација