Тимови


Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе прошле године реализовали су истраживање “Заједно до циља-унапређење квалитета и развој ПУ” – дискусија и размена искустава тимске сарадње васпитача и медицинских сестара васпитача (са освртом на добре стране и препреке у раду) за време рада током епидемије Ковид-19.

Питања су се односила на Васпитно – образовни рад, сарадњу са колегама и сарадњу са родитељима.

Представљамо сажете резултате нашег истраживања:

1. питање:
На који начин се Ваш приступ Васпитно-образовном раду од септембра 2020.године (за време трајања епидемије) разликује у односу на претходне школске године?

Добре стране:
Рад у мањим групама, што је олакшало индивидуализацију у раду, квалитетнији рад са децом, реализација већег броја активности, боље праћење напредовања деце, квалитетнија размена информација са родитељима о раду који се одвија у вртићу, ојачане икт компетенције због веће примене у раду.

Препреке у раду:
Изостанак сарадње са друштвеном средином, немање увида у напредовање деце која не долазе, не могућност организовања радионица са родитељима, манифестација, посета културних и јавних установа, немогућност размене дечијих искустава међу групама и различитих активности због поштовања дистанце, нису коришћени сви материјали у раду због спречавања ширења инфекције унутар групе, стрепња и бојазан због свакодневног праћења здравственог стања деце.

2.питање:
На који начин сте сарађивали и договарали се са колегама у вези са активностима и поделом радних задатака?

Добре стране:
Тимски рад, одговарање, уважавање, свакодневно коришње технике у комуникацији са колегама, директором, помоћници ма директора и стручном службом.

Препреке у раду:
Недостатак састанака уживо и непосредна размена и дискусија, смањен број извршиоца због вируса.

3.питање:
На који начин се одвијала комуникација и сарадња са родитељима?

Добре стране:
Свакодневна и континуирана комуникација и размена са родитељима преко вибер група, лакше информисање родитеља, размена видео снимака у раду деце и родитеља.

Препреке у раду:
Није било препрека у раду, није било радионица са родитељима и родитељских састанака.

Идеја је била да васпитачи и сестре васпитачи заједно, тимски, одговоре и промисле о питањима која су обухватила Васпитно образовни рад са децом, сарадњу са колегама и родитељима. Хтели смо да омогућимо васпитном особљу да промисле о добрим стварима рада током пандемије, као и препрекама у раду. Резултат је сарадња на нивоу вртића и прилика да људи након рада у промењеним условима рада, могу да непосредно размене своја искуства.

Срдачно,
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе