Радна јединица: „Ратарска капија“

Улица: Ђорђа Радића 8

Телефон: 036/337-244

Руководилац РЈ: Наташа Маринковић, васпитач