Предшколска установа ,, Олга Јовичић Рита“ узела је учешће у националном пројекту под слоганом ,,Спорт је важан да би био здрав и снажан“.
У сарадњи са Спортским савезом Србије, Савезом за предшколски спорт и физичко васпитање Србије и Министарством омладине и спорт Републике Србије. Пројекат се реализује истовремено у 15 градова Србије од 15.04.2021. а наставиће се и следеће школске године.
Координатор програма за ПУ,,Олга Јовичић Рита “ је стручни сарадник за физичко васпитање Дејан Јеротијевић. Учешће у програму су узеле све васпитне и ПП групе вртића ,,Полетарац “ , ,,Невен“ , ,,Миломир“ и ,,Ратарска капија“ а од септембра месеца програм ће обухватити и остале вртиће и ПП групе наше установе.