Научно стручна конференција

Одржана је научно стручна конференција међународног карактера са темом “Грађење партнерских односа на релацији дете-васпита-родитељ” у организацији Балканског савеза удружења васпитача од 21.-24.09.2023.год. у Неуму у Босни и Херцеговини. На овом стручном скупу рад наше Предшколске установе представнили су мастер васпитачи Маријана Дедовиц и Дарко Митровић.