Холистички приступ кроз здравствено васпитне садржаје у превенцији и очувању здравља деце предшколског узраста

Данас је на Националном Конгресу "Холистички приступ кроз здравствено васпитне садржаје у превенцији и очувању здравља деце предшколског узраста" наша Предшколска установа узела учешће и презентовала заједнички рад медицинске сестре на превентиви Ружице Пауновић и мастер васпитача педагошког саветника Весне Јосиповић и Снежане Јоловић ,под називом "Наша баста" И "Путујемо,путујемо".
Циљ овог рада је био да прикаже начине укључивања сарадника на превентивно здравственој заштити кроз интеграцију превентивне здравствене заштите у теме/пројекте