Сарадња са Медицинском школом ,, Пекари “🥨

У сарадњи са Медицинском школом из Краљева , у оквиру практичне наставе, ученица, медицинска сестра васпитач обавила је активност у Предшколској установи „ Олга Јовичић Рита“ у РЈ ,, Невен “. Ученица, будућа колегиница Ђина, успешно је реализовала  активност у старијој јасленој групи 🐞🐞🐞 на тему ,, Пекари “.