Дружење са ватрогасцима

Дружење са ватрогасцима.
Старија јаслена група.
Сестре васпитачи;
Јелица Пејковић и Саша Сташевић