Играмо се, вежбамо и растемо…

Играмо се, вежбамо и растемо…
Старија васпитна група
Васпитачи;
Биљана Дуловић и Марица Лазић