Игра је увек више од игре…

Игра је увек више од игре…
Средња васпитна група
Васпитачи;
Сања Ађанчић и Анђелка Нешовић