“Све боје пролећа”

“Све боје пролећа”
Средња васпитна група
Васпитачи Сања и Анђелка