Резултати ликовно-литерарног конкурса „МАЈЧИНО МЛЕКО ЈЕ НАЈБОЉА ХРАНА”

Списак Награђених Радова

Резултати ликовно-литерарног конкурса расписаног поводом обележавања Светске и Националне недеље промоције дојења на тему „МАЈЧИНО МЛЕКО ЈЕ НАЈБОЉА ХРАНА”

Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписао је ликовни и литерарни конкурс на тему „МАЈЧИНО МЛЕКО ЈЕ НАЈБОЉА ХРАНА” поводом обележавања Светске недеље дојења и Националне недеље промоције дојења 2023. године за децу предшколског и основношколског узраста у Републици Србији.
Радови су пристигли из 18 окружних института и завода (32 предшколске установе и 62 основне школе, 1 удружења и 1 ликовне радионице). На конкурс је укупно пристигло 208
радова и то:

– 151 ликовни рад (40 из предшколских установа, 57 од првог до четвртог
разреда, 52 од петог до осмог разреда основних школа, 1 рад из Удружења за
помоћ ментално недовољно развијеним особама (МНРО) Трстеник и 1 рад из
Одељење деце са сметњама у развоју и инвалидитетом Основне школе „Нада
Пурић“ Ваљево);

– 57 литерарних радова (17 од првог до четвртог разреда и 40 од петог до осмог
разреда основних школа).

Радове је оцењивао жири у саставу: др sc. med. Јелена Гудељ Ракић, специјалиста хигијене, др sc. med. Катарина Боричић, специјалиста социјалне медицине, др Ивана Грубор, специјализант социјалне медицине, Марија Вуковић, дипл. психолог и ВМС Зорка Зеба, дипломирани економиста – менаџер у здравству из Центра за промоцију здравља. Жири је прегледао све пристигле радове 12. децембра 2023. године, направио селекцију и ужи избор радова, а потом одабрао најбоље радове у свакој од шест категорија. Резултати
жирирања приказани су на крају овог извештаја.