Поводом РТС Кроса “Крос кроз Србију”

Деца из ПП Групе из Усца “Лептирић” и ПП Група из Лозна ” Маза и Луња”, су учествовала на кросу у Ушцу са децом из ОС “Милун Ивановић”.
Васпитачице Марија Благојевић и Милица Чешљарац