Пројекат “Аутомобил и Чистоћа”

Заједничка прослава Пројеката Аутомобил и Чистоћа је пола здравља. Старије јаслене групе ,, Лане,, и ,, Бубамаре,,