УПРАВА

Радна јединица “Полетарац”

Улица: Карађорђева 11

Директор: Марија Јовановић Ђусић

Помоћници директора: Љиљана Живковић

Централа: 036/332-630

Факс: 036/316-040

Финансијска служба: 036/326-040

Правна служба: 036/326-041

Служба за јавне набавке: 036/332-444

Стручни сарадници и сарадници:

педагози, психолози, логопед, стручни сарадник-педагог за физичко васпитање, социјални радници, сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите, нутриционисти